تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
  • فارسی
  • English
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا
11147 4600x2820 phoo.ir 1

Antifreeze

Antifreeze NR

P.N-Anti freez 

نوعی افزودنی زودگیر بدون کلراید بوده که به سرعت در آب پخش می شود و گیرش اولیه بتن را با تشدید حرارت زائی در بتن و همچنین روند هیدراسیون سیمان را در سنین اولیه سرعت می بخشد و این اثر به ویژه در دمای پائین و در 24 ساعت اول پس از ساخت بتن قابل توجه می باشد .

02144205158