شرکت پنتـــا

تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا
11147 4600x2820 phoo.ir 1

چسب کاشت میلگرد

چسب بتن

P.N-Tile Bond

Panseal PSR630

چسب کاشت میلگرد

چسب اپوکسی دو جزیی خمیری شکل، بدون حلال و دارای مقاومت­های مکانیکی زیاد است . 

Panseal PSR300

Panseal AS

02144205158