شرکت پنتـــا

تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا
11147 4600x2820 phoo.ir 1

P.N-FORM OIL

P.N-Cure700

روغن قالب

روغن شیمیائی آزاد کننده قالب P.N-FORM OIL با ایجاد فیلم بسیار نازکی روی سطوح قالب ها باعث سهولت در جداسازی قالب از بتن می گردد.

02144205158