شرکت پنتـــا

تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا

ژل میکروسیلیس

ژل میکروسیلیس نوعی پیشرفته از افزودنی بتن است که به منظور افزایش نفوذناپذیری بتن استفاده میگردد. افزایش مقاومت خمشی و کششی بتن دیگر مزایای این محصول است.

02144205158