تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
  • فارسی
  • English
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا

ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب panflow110

ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب panflow110

Panflow-110 Type I

ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب panflow110 برای کسب مقاومتهای بالا همراه با حفظ اسلامپ، روانی و قوام بیشتر.

Panflow-110 Type II

ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب برای کسب مقاومتهای بالا همراه با روانی مناسب ورعایت جنبه های اقتصادی .

شرح Panflow-110:

Panflow-110 یک افزودنی فوق روان سازمایع تخصصی برپایه پلی کربوکسیلیک اترمیباشدکه دارای زنجیره های جانبی مولکولی است وبرای بتنهای ویژه وتخصصی طراحی گردیده است . درتولیداین محصول موکداً به الزامات ساخت بتنهای ویژه ( خودتراز شونده وخود متراکم شونده ) وبتنهایی که الزامات آئین نامه ای آن به حداقل رساندن نسبت آب به سیمان باشد ویادرشرایط خاص که افت اسلامپ بادیگرمواد فوق روان ساز قابل تحمل نباشد تاکید شده است .

ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب panflow110

 

استانداردها:

تولید ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب panflow110 مطابق بااستانداردهای ASTM-C494 می باشد وهمچنین براساس آئین نامه ASTM-C494 در رده Type-B,D,G قراردارد .

موارد کاربرد ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب panflow110:

-قالبهای تونلی – لغزان و….

مورد استفاده دربتنهای ویژه تخصصی  SCC یا خود متراکم شونده

– مورد استفاده دربتنهای ویژه ((SLC)) یا خود ترازشونده

– دربتنهایی تخصصی و ویژه ای که سطوح با پرداخت عالی وباصرف حداقل انرژی نیاز است .

– بتنهای تخصصی ((HPC)) (با حداقل C/W وحداکثردوام وپایایی )

– بتن ریزی بالوله ترمی وبتن ریزی درزیرآب

– بتن ریزی درمقاطع باریک وپرآرماتور

-صنایع قطعات بتنی پیش ساخته

مزایای ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب panflow110 :

– مقابله با ازبین رفتن سریع اسلامپ

فوق روان کننده های متداول نسل دوم وسوم درهنگام اختلاط جذب سیمان می شوند ودرلحظات اولیه هیدراتاسیون سیمان،این گروه ازپلیمرها با ایجاد دافعه الکتریسیته ساکن باعث بازشدن سیمان می گردندPanflow-110.با فوق روان کننده های متداول درعمل تفاوت می کند بدین ترتیب که پایه این محصول پلی کربوکسیلیک اتربوده ودارای زنجیره های جانبی مولکول نیز می باشد که درشروع هیدرا تاسیون همانند فوق روان کننده های متداول عمل می کند ودرادامه حضور زنجیره های جانبی باعث ممانعت شدید ازتجمع مجدد ذرات سیمان می گردد.

مشخصات فنی :

ظاهرمایع قهوه ای تیره
وزن مخصوص~  13/1 دردمای2± 22درجه سانتیگراد
میزان کلرندارد
میزان نیتریتندارد
نقطه اشتعالندارد
نقطه انجماد صفردرجه سانتیگراد

میزان مصرف :

بهترین میزان مصرف Panflow-110 برای کسب مشخصات خاص باانجام آزمایشات مختلف درشرایط کارگاهی تعیین می شود .

میزان معمول مصرف از0/2 کیلوگرم الی 1 کیلوگرم درهر100کیلوگرم ازموادسیمانی بتن می باشد .

برای بکارگیری میزان مصرف خارج ازمحدوده فوق بادفترفنی شرکت پنتا تماس حاصل فرمائید .

اختلاط :

ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب panflow110 بدلیل اینکه یک افزودنی آماده مصرف میباشد ترجیحاً می بایست دربچینگ به بتن اضافه گردد. بهتراست ابتدا مصالح بهمراه بیش ازنیمی ازآب مورد نیازطرح اختلاط وارد بچینگ شود وپس ازآن Panflow-110 به بتن درحال ساخت اضافه گردد.

توجه : قبل ازمصرف هرماده افزودنی دیگر درکنار Panflow-110 بامشاوران ومسئولین فنی شرکت پنتا تماس حاصل فرمائید .

بسته بندی :

 به صورت مایع دربشکه های 220 لیتری یا درگالنهای 20 لیتری موجود می باشد درصورت سفارش مشتری دربسته بندی خاص یابدون بسته بندی درتانکرقابل تحویل خواهد بود .

طریقه نگهداری :

زمان مصرف Panflow-110 درصورت نگهداری دردمای بین 4 تا 41  درجه سانتی گراد حداقل 18 ماه پس ازتاریخ تولید می باشد چنانچه دمای محصول خارج ازمحدوده مذکورباشدبادفترفنی شرکت پنتا جهت مشاوره لازم تماس حاصل فرمائید.

بهداشت وایمنی :

ابر روان کننده بتن -کاهنده شدید آب panflow110 به هیچ عنوان نباید باچشم تماس پیداکندبنابراین استفاده از عینک ایمنی جهت پیشگیری ازتماس باچشم توصیه می شود ودرصورت تماس این محصول باچشم سریعاًبامقدار فراوانی آب شستشو نموده وبه پزشک مراجعه فرمائید . ازتماس باپوست خصوصاً تماس مداوم جلوگیری کنید وحتی المقدوردرهنگام کارازدستکش استفاده نمائید .

روان کننده بتن-پنتا

1 نظر

  • روان کننده های کربوکسیلاتی و لیگنو سولفوناتی چه تفاوتی با هم دارند؟ اگر در سایت یک مقاله در این باره کار کنید خیلی خوب خواهد بود

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

02144205158