تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
  • فارسی
  • English
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا

13-1-افزودنی پودری بتن PN-Explast

13-1-افزودنی پودری بتن PN-Explast

شرح افزودنی پودری بتن PN-Explast:

افزودنی پودری بتن جلوگیری از جمع شدگی بتن

PN-Explast یک افزودنی پودری بتن برای جبران جمع شدگی طبیعی بتن است .  همچنین محتوی روان کننده پودری است که امکان کاهش نسبت آب به سیمان دربتن ومصالح پایه سیمانی را فراهم می کند ودرنتیجه منجر به افزایش مقاومت های مکانیکی می شود . تاثیرانبساطی آن قبل ازگیرش بتن ظاهرمی شود ولی اثرتثبیت کنندگی آن کمک می کند که درسنین بعدی نیزبتن دچارجمع شدگی نشود

موارد کاربرد افزودنی پودری بتن PN-Explast:

P.N-Explastرامی توان برای تولید ملات های روان وبدون جمع شدگی درکارگاه به کاربرد ، همچنین برای تولید دوغاب تزریقی با بتن با جمع شدگی کنترل شده ازآن استفاده کرد . این محصول به وفوردرمحصولات پایه سیمانی که جبران جمع شدگی درآنها هدف اصلی به شمار می رود مانند نمونه های زیربه کارمی رود :

– اتصال بتن به سازه اصلی درکارهای مقاوم سازی

– نصب شاسی ماشین آلات یا پرکردن غلاف ها درعملیات پس تنیدگی

– پرکردن سازه ای شکاف ها وسوراخ کاری های بتن

– پرکردن فضای زیرصفحه ستون ها

– نصب پیچ ومیلگرد دربتن

افزودنی پودری بتن

افزودنی پودری برای جبران جمع شدگی طبیعی بتن

مزایای افزودنی پودری بتن PN-Explast :

– سهولت دراختلاط واجرا

– بوی ناچیزوایمن برای کاربران

– ایجاد روانی عالی درمخلوط بتن

– جبران جمع شدگی

– به فولاد آسیب نمی رساند

– مقاومت های کوتاه مدت را توسعه می دهد .

مشخصات فنی :

شکل ظاهریپودر قهوه ای رنگ
مقدارمصرف500 گرم به ازای 100 کیلوگرم سیمان
مقدارنیتریتصفر
مقدارکلرایدصفر
مقدارهوای واردهکمتراز1 درصد
نقطع اشتعالآتش زا نیست

انبساط PN-Explast:

P.N-Explast زمانی که به مخلوط بتنی یا دوغاب افزوده می شود . بیشترین حد انبساط  آن در1 تا 2.5 ساعت اولیه بعدازاختلاط اتفاق می افتد . مقدارانبساط به عواملی چون : دمای محیط ، نوع سیمان مصرفی ونسبت آب به سیمان طرح اختلاط دارد . مقدارانبساط در دوغاب سیمان بیتن 2 تا 3 درصد ودربتن یا ملات های ماسه سیمانی بتن 1 تا 1.5 درصد خواهد بود .

روش مصرف PN-Explast:

P.N-Explastرا می توان با مصالح خشک پایه سیمانی قبل ازافزودن آب مخلوط کرد . دراین روش یک مخلوط کن پودری مناسب لازم است تا پودرها به درستی با هم مخلوط شوند . همچنین می توان آن را به مصالح خیس درزمان اختلاط اضافه کرد . برای کسب نتیجه مطلوب ازاین محصول ابتدا آب پیمانه شده را درون مخلوط کن ریخته ودرحالی که هم زدن ادامه دارد سیمان را به آن اضافه کنید هم زدن را تا به دست آمدن خمیری همگن ادامه دهید .

P.N-Explast راداخل مخلوط کن ریخته وبه مدت 3 دقیقه هم زدن را ادامه دهید . سپس مصالح سنگی را (اگردرطرح وجوددارد)به مخلوط اضافه کنید وبه مدت 2 دقیقه دیگرمخلوط کنید لطفا توجه کنید که اختلاط طولانی باعث کاهش انبساط می شود .

مقدارمصرف :

P.N-Explast درمحدوده 5/0 درصدوزن سیمان برای آزمایش توصیه می شود . مقادیرکمتریا بیشترباتوجه به نیاز طرح وپس ازانجام آزمایش های کارگاهی تعیین می شود . این محصول با انواع سیمان های سازگاراست ولی ضریب انبساطی آن درسیمان های مختلف متفاوت است . مصرف بیش ازحد آن باعث افزایش انبساط و روانی می شود.

لطفا توجه شود که نسبت آب به سیمان درطرح های حاوی بایستی کمترازطرح های معمولی محاسبه شود .آب اضافی ممکن است باعث آب انداختگی وجداشدگی شود .

تمیزکردن ابزار:

ابزارو وسایل کاربایستی درپایان هربخش اجرایی یا درهنگام قطع کارتمیزشوند .مواد سخت نشده با آب قابل شستن هستند . مواد سخت شده فقط به روش های مکانیکی پاک می شوند .

طریقه نگهداری :

محصول رابه دورازتابش خورشید برروی پالت نگهداری و آن را دربرابردمای زیاد وبارندگی حفاظت کنید . درظروف اصلی بازنشده ماندگاری این محصول 12 ماه است .

بسته بندی :

P.N-Explastدرقوطی های 500 گرمی یا کیسه های 20 کیلوگرمی عرضه می شود .

ایمنی وبهداشت :

P.N-Explast محتوی ماده خطرناکی نیست ولی همانند تمامی محصولات شیمیایی ،   این محصول نیزممکن است باعث آسیب شود . درهنگام کار ازوسایل ایمنی فردی مانند دستکش ، عینک و لباس کار استفاده کنید . درصورت تماس احتمالی با پوست ، چشم واعضای مخاطی بلافاصله موضع را با آب فراوان شستشو دهید وبه درمانگاه مراجعه کنید .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

02144205158