تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
  • فارسی
  • English
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا

فوق روان کننده بتن Pancrete433

فوق روان کننده بتن  Pancrete433

شرح فوق روان کننده بتن Pancrete433:

فوق روان کننده بتن Pancrete433 یک افزودنی روان کننده اصلاح شده نسل سوم وکاهش دهنده شدید آب می باشد . فوق روان کننده بتن Pancrete433 جهت تسریع درروند کسب مقاومت اولیه ونهائی بتن بواسطه کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی درمخلوط بتن ونیز افزایش قابل توجه کارائی با خاصیت حفظ اسلامپ بتن درمحدوده زمانی معین بدون نیاز به آب موجود وهمچنین جهت افزایش دوام بتن مورد استفاده قرارمی گیرد .

استانداردها : 

تولید فوق روان کننده بتن Pancrete433 مطابق بااستانداردهای ASTM-C494 واستاندارد 2930 ایران می باشد وهمچنین براساس آئین نامه ASTM-C494 دررده Type-G قراردارد .

موارد کاربرد :

 قطعات بتنی (Segment)

– بتن های پیش تنیده وپس تنیده

بتن های میکروسیلیسی ، (FlyAsh)

– بتن ریزی درمقاطع باتراکم آرماتوربالا

– بتن ریزی کفهای سخت صنعتی

– مناسب برای مناطق معتدل وسرد – مفید برای بتنهای پیش ساخته با امکان بازکردن سریع قالبها

مزایای فوق روان کننده بتن Pancrete433:

– افزایش چشمگیر مقاومت اولیه بتن ، بدون نیاز به افزایش میزان سیمان مصرفی . این امربه ویژه دربتنهای پیش ساخته مفید بوده زیرا بازکردن سریع قالبها را امکان پذیرمی نماید .

– افزایش چسبندگی وروانی بتن وقابلیت پمپ پذیری بدون آب انداختگی وجدایی سنگدانه ها .

جدول مشخصات فنی:

ظاهرمایع قهوه ای رنگ
وزن مخصوص~  gr/cm3 18/1 دردمای2± 22 درجه سانتیگراد
میزان کلرندارد
میزان نیتریتندارد
نقطه انجماد صفردرجه سانتیگراد
جدول مشخصات محصول

میزان مصرف :

بهترین میزان مصرف Pancrete-433 برای کسب مشخصات خاص باانجام آزمایشات مختلف درشرایط کارگاهی تعیین می شود .

میزان معمول مصرف از0/5 کیلوگرم الی 1/5 کیلوگرم درهر100کیلوگرم ازموادسیمانی بتن می باشد .

درعین حال مصرف تا 5/2 درصد این ماده خصوصاً دربتن های حاوی میکروسیلیس مجاز می باشد .

اختلاط :

درهنگام اختلاط بتن یا پس ازاختلاط کامل بتن به مخلوط اضافه شود امکان اضافه کردن آن به آب بتن نیزوجود دارد ولی درشرایطی که فاصله زمانی ساخت وریختن بتن زیاد باشدپیشنهاد می شود Pancrete-433 به صورت دو مرحله ای بامشورت مسئولین فنی شرکت پنتا به بتن اضافه شود .

بسته بندی :

 به صورت مایع دربشکه های 220 لیتری یا درگالنهای 20 لیتری موجود می باشد . درصورت سفارش مشتری دربسته بندی خاص یابدون بسته بندی درتانکرقابل تحویل خواهد بود .

فوق روان کننده بتن Pancrete433 یک افزودنی روان کننده اصلاح شده نسل سوم وکاهش دهنده شدید آب می باشد . فوق روان کننده بتن Pancrete433 جهت تسریع درروند کسب مقاومت اولیه ونهائی بتن بواسطه کاهش قابل توجه میزان آب مصرفی درمخلوط بتن ونیز افزایش قابل توجه کارائی با خاصیت حفظ اسلامپ بتن درمحدوده زمانی معین بدون نیاز به آب موجود وهمچنین جهت افزایش دوام بتن مورد استفاده قرارمی گیرد .

طریقه نگهداری :

ماکزیمم زمان نگهداری محصولات در شرایط عادی به میزان یکسال میباشد، در نظر داشته باشید که این مورد در زمانی که بسته بندی به صورت اولیه باشد صدق خواهد کرد، در صورت بروز هرگونه تغییر ظاهری در محصول قبل از استفاده با مشاورین شرکت پنتا مشورت نمایید.

 زمان مصرف  درصورت نگهداری دردمای بین 4 تا 41 درجه  سانتی گراد حداقل 18 ماه پس ازتاریخ تولید می باشد . چنانچه دمای محصول خارج ازمحدوده مذکور باشد با دفترفنی شرکت پنتا جهت مشاوره لازم تماس حاصل فرمائید.

بهداشت وایمنی :

Pancrete-433 به هیچ عنوان نباید باچشم تماس پیداکند . بنابراین استفاده ازعینک ایمنی جهت پیشگیری ازتماس باچشم توصیه می شود ودرصورت تماس این محصول باچشم سریعاًبامقدار فراوانی آب شستشو نموده وبه پزشک مراجعه فرمائید. ازتماس باپوست خصوصاً تماس مداوم جلوگیری کنید وحتی المقدوردرهنگام کارازدستکش استفاده نمائید .

درهنگام اختلاط بتن یا پس ازاختلاط کامل بتن به مخلوط اضافه شود امکان اضافه کردن آن به آب بتن نیزوجود دارد ولی درشرایطی که فاصله زمانی ساخت وریختن بتن زیاد باشدپیشنهاد می شود Pancrete-433 به صورت دو مرحله ای بامشورت مسئولین فنی شرکت پنتا به بتن اضافه شود .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

02144205158