تولید کننده انواع محصولات شیمیایی ساختمان
  • فارسی
  • English
پویان نوین بتن ایرانیان ،پنتا

12-1- شاتکریت P.N-Shotcrete

12-1- شاتکریت P.N-Shotcrete

شرح P.N-Shotcrete:

P.N-Shotcrete ماده ای برپایه مواد تسریع کننده گیرش سیمان می باشد که بصورت ویژه برای دستیابی به مقاومتهای اولیه ونهائی بالای بتن شاتکریتی فرموله شده است .

P.N-Shotcrete  موجب کاهش خطرات ناشی ازتغییرات سریع دما وکاهش زمان لازم جهت نگهداری ومحافظت ازبتن گردیده وباعث تسریع واکنش هیدراتاسیون وافزایش روند سخت شدن بتن یا ملات می گردد .

استانداردها:

تولید P.N-Shotcrete مطابق بااستاندارد ASTM – C827,ASTM – C1141,ASTM-C1436,ASTM – C1398 می باشد .

موارد کاربرد شاتکریت:

بتن پاششی یا شاتکریت

– تثبیت زمین وسطوح شیبدار

– لاینینگ کانالها وتونلها

بتن ریزی درهوای سرد

– تسریع زمان بازنمودن قالبها

– استفاده درمحل هایی که امکان قالب بندی وجود ندارد

– تثبیت بدنه ،کانال ها ، تونلها ، رودها ، خاکریزها وگودبرداری ها

– افزایش چسبندگی بتن

-تسریع درزمان گیرش و کاهش زمان لازم برای نگهداری ومحافظت ازبتن

مزایای P.N-Shotcrete :

– تسریع درزمان گیرش

– کاهش ریزش مصالح

– کاهش زمان لازم برای نگهداری ومحافظت ازبتن

– افزایش چسبندگی بتن

– سهولت دراجرای سقفهای قوسی شکل

مشخصات فنی :

ظاهرپودر
رنگخاکستری
وزن مخصوص 
میزان کلربسیارکمترازمحدوده مجاز
میزان نیترات ندارد
میزان مصرف3/0 الی 4 درصدوزنی سیمان

میزان مصرف :

مقدار مصرف P.N-Shotcreteبرای کسب مشخصات خاص با انجام سلسله آزمایشات مختلف درشرایط کارگاهی تعیین می شود .

میزان معمول مصرف از (0/3 الی 2/5 درصد وزنی سیمان )از300 گرم الی 2/5 کیلوگرم درهر100 کیلوگرم ازمواد سیمانی بتن می باشد .

برای بکارگیری میزان مصرف خارج ازمحدوده فوق با دفترفنی شرکت پنتا تماس حاصل فرمائید .

اختلاط :

P.N-Shotcrete را می بایست با اجزاء خشک بتن مخلوط نمائیم وسپس آب مصرفی درمحل نازل به مخلوط خشک افزوده می شود .

به منظوربکارگیری  P.N-Shotcrete در روشهای دیگری ازاجرای عملیات شاتکریت با کارشناسان شرکت پنتا تماس حاصل فرمائید .

بسته بندی :

به صورت پودردرسطلهای 5 ، 10 ، 15 کیلوگرمی ویا دربیگ بگ ودرصورت سفارش مشتری دربسته بندی خاص ، یا بدون بسته بندی دربونکرقابل تحویل خواهدبود .

طریقه نگهداری :

دربسته بندی اصلی وبازنشده به دورازرطوبت وگرمای شدید حداقل 12 ماه قابل ازمصرف می باشد .

بهداشت وایمنی :

P.N-Shotcrete به هیچ عنوان نباید باچشم تماس پیدا کند بنابراین استفاده ازعینک ایمنی جهت پیشگیری ازتماس باچشم توصیه می شود ودرصورت تماس این محصول باچشم سریعاًبامقدار فراوان آب شستشو نموده وبه پزشک مراجعه نمائید .

 ازتماس باپوست بویژه تماس مداوم جلوگیری کنید وحتی المقدوردرهنگام کارازدستکش استفاده نمائید.

توجه :

تنفس گرد این ماده­­­  روی سیستم بدن تأثیرمنفی دارد لذا هنگام کاربااین ماده استفاده ازماسک ، عینک ودستکش الزامیست .

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

02144205158